Grupa artystyczna COBRA

Twórczość wielu artystoów europejskich pokrewna była action painting w wersji Wiliama de Kooninga, gdzie najistotniejszy problem stanowił zanotowany w obrazie ślad, gestu jako dokument aktu twórczego i równocześnie jako grafologiczny zapis, w którym zakodowane zostały cechy indywidualności twórczej artysty. Można by więc od tej również strony rozważać malarstwo Hartunga, Soulagesa i Mathieu lub Zao Wou-ki, a na pewno zaś takich twórców, jak Gérard Ernest Schneider.

Charakterystyczna dla tego typu poczynań artystycznych w Europie była twórczość  grupy „Cobra", założonej w 1948 roku w Paryżu, podczas Międzynarodowej Konferencji na temat Dokumentacji Sztuki Awangardy. Jej działalność jednak nie była z Francją związana. Nazwa grupy wywodziła się z pierwszych liter trzech miast, z których pochodzili jej twórcy (malarze, pisarze i poeci): COpenhaga, BRuksela i Amsterdam .

Jej malarstwo było ekspresyjne, dramatyczne, nie pozbawione niekiedy elementów przedstawieniowych, ale na sposób tak dalece odrealniony, deformujący, że doprowadzony do granic abstrakcji. Chodziło tu o manifestacje istnienia przez dramat działania, to też do głosu dochodził tu bezpośredni wyraz, a nie opis uczuć i spostrzeżeń. W przekonaniu, że nie tylko artyści są istotami twórczymi, członkowie grupy sięgali po inspiracje do rysunków dziecięcych i sztuki ludowej, interesowali się sztuką prymitywną, mitologią i wszelkimi baśniami jako wyrazem kreacyjnych możliwości  człowieka. Najważniejszymi  przedstawicielami grupy „Cobra" byli Asger Jorn (1914-1973) i Karel Appel (ur. 1921-2006), Pierre Alechinsky (ur. 1927), Carl-Henning Pedersen (1913-2007).

 

 

 

Źródło: Kowalska B "Od impresjonizmu do konceptualizmu . Odkrycia sztuki"

Foto: pollock.org, guggenheim.org