Jeśli w sztuce lat po wojennych zdecydowaną dominacje zdobyła abstrakcja ekspresyjna, to jednym z najistotniejszych...
08 paź, 2017
Znamienne cechy sztuki lat powojennych był szeroki zwrot zainteresowań twórczych ku informel, czyli abstrakcji bezforemnej,  zwanej inaczej...
21 Maj, 2017