Henryk Siemiradzki był twórcą wielkich kompozycji nawiązujących do przypowieści biblijnych i wydarzeń ze starożytności. Uważał, że należy malować...
04 cze, 2017