Twórczość wielu artystoów europejskich pokrewna była action painting w wersji Wiliama de Kooninga, gdzie najistotniejszy problem stanowił...
03 gru, 2017
Znamienne cechy sztuki lat powojennych był szeroki zwrot zainteresowań twórczych ku informel, czyli abstrakcji bezforemnej,  zwanej inaczej...
21 Maj, 2017