Taszyzm

 

 

Właściwym jednak odpowiednikiem pojęcia action painting w Europie był taszyzm. W sporze między Stanami Zjednoczonymi a Francją o to, gdzie narodziła się najpierw koncepcja ekspresjonizmu abstrakcyjnego i kto był jego prekursorem, Francja przeciwstawiała Jacksonowi Pollockowi - Wolsa.

 

 

Wynalezienie określenia: taszyzm, pochodzącego od francuskiego: la tache czyli plama, przypisuje się krytykom sztuki: Michelowi Seuphorowi, bądź Pierreowi Gueguenowi. Rozpowszechnione inny krytyk paryski, Charles Etienne, drukując w 1954 roku w czasopiśmie „Combat" artykuł zatytułowany „Taszyzm", gdzie omawiał twórczość artystów wystawiających na Salonie Październikowym, którzy odrzucając przeważnie elementy przedstawieniowe i konstrukcję geometryczną, operowali głównie efektami koloru i materii.
Przez pojęcie taszyzmu rozumie się malarstwo ekspresjonizmu abstrakcyjnego, wywiedzione z automatyzmu surrealistycznego. Do tego kierunku zalicza się głównie dzieło Wolsa, Hans Hartungi, Georges Mathieu,  Antonio Saury. Uważa się też powszechnie, że ten rodzaj sztuki, jako wyzwolenie instynktu, jako wyładowanie emocji, jako spontaniczne działanie, na terenie Europy znalazł swój najpełniejszy wyraz w twórczości Wolsa, o którym przygotowuję oddzielny artykuł wraz z jego pracami. 

 

 

Źródło: Kowalska B "Od impresjonizmu do konceptualizmu . Odkrycia sztuki"